Regulamin

Informacje ogólne

 1. Sklep działający pod adresem www.zuzu-la.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w niniejszym Regulaminie oraz w zamówieniu warunków i kosztów dostawy.
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, zwaną dalej Klientem, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub firma z terenu Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Właścicielem Sklepu internetowego www.zuzu-la.pl jest firma:ARISconcept Marcin Włodarczyk, Jasin, Ul.Wrzesinska 117,62-020 Swarzędz, Nip 777-289-02-56.

Oferta

 1. Warunkiem dokonania zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia. Zamówienie jest uznawane za ważne i wiążące, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Klienta i wysłany do Sklepu przy wykorzystaniu systemu rejestracji i mechanizmów zawartych na stronach Sklepu.
 2. Zamówienia na produkty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia. Klient może anulować całe zamówienie, wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub na wydłużenie czasu realizacji.
 3. Czas realizacji zamówienia to 5-15 dni roboczych od zaakceptowania płatności. W przypadku większych zamówień czas realizacji może ulec zmianie.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do:
 • odmowy realizacji zamówienia, które zawierać będzie niekompletne dane, w szczególności takie, które są niezbędne do potwierdzenia i prawidłowej realizacji zamówienia;
 • odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości;
Zmiany w zamówieniu Klient może wprowadzić wyłącznie przed jego potwierdzeniem.

Realizacja zamówień

 1. Warunkiem dokonania zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia. Zamówienie jest uznawane za ważne i wiążące, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Klienta i wysłany do Sklepu przy wykorzystaniu systemu rejestracji i mechanizmów zawartych na stronach Sklepu.
 2. Zamówienia na produkty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia. Klient może anulować całe zamówienie, wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub na wydłużenie czasu realizacji.
 3. Czas realizacji zamówienia to 5-15 dni roboczych od zaakceptowania płatności. W przypadku większych zamówień czas realizacji może ulec zmianie.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do:
  • odmowy realizacji zamówienia, które zawierać będzie niekompletne dane, w szczególności takie, które są niezbędne do potwierdzenia i prawidłowej realizacji zamówienia;
  • odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości;
 6. Zmiany w zamówieniu Klient może wprowadzić wyłącznie przed jego potwierdzeniem.

Płatności, dostawa

 1. Klient dokonuje płatności za zamówione towary przelewem na rachunek bankowy Sklepu podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu:
  ARISconcept Marcin Włodarczyk, Jasin, Ul. Wrzesinska 117,62-020 Swarzędz,
  Deutsche Bank 21 1910 1048 2273 9137 5163 0001
 3. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, Inpost lub firmy kurierskiej.
 4. Koszty transportu ponosi Klient, o czym zostaje poinformowany także przed zatwierdzeniem składanego zamówienia.
 5. Do każdego zamówienia Sklep wystawia rachunek, lub dowód sprzedaży.
 6. Zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich złożenia będą uznawane za nieaktualne i nie będą realizowane, chyba że w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Klientem a Sklepem strony postanowią inaczej.

Wymiany, zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Sklep gwarantuje prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki pod warunkiem, że towar nie był używany, ani nie został zniszczony lub uszkodzony. Ważne: Metki, zawieszki i inne oznaczenia towaru nie mogą być w żaden sposób naruszone.
 2. Klient ma obowiązek mailowego kontaktu ze Sprzedającym w celu uzgodnienia zwrotu/wymiany. Towar należy odesłać na adres Sklepu z dopiskiem „Zwrot”. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (rachunek) oraz dane konta bankowego, na które Sklep powinien zwrócić pieniądze.
 3. Zwrotu wpłaty dokonamy w terminie ok. 5 dni od daty otrzymania zwrotu, na wskazane konto bankowe. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy po odstąpieniu od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane od nich płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep)
 6. W przypadku wymiany towaru, nieużywany towar, wraz z dowodem zakupu (rachunkiem) należy odesłać na swój koszt na adres Sklepu z dopiskiem „Wymiana”. Na wymianę towaru Klient ma 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Przesyłka z wymienionym towarem jest wysyłana do Klienta na koszt Sklepu.
 7. Reklamacje, opóźnienia w dostawie, ewentualna niezgodność towaru z zamówieniem oraz szkody powstałe w czasie transportu powinny być niezwłocznie zgłaszane do Sklepu na adres mailowy sklep@zuzu-la.pl
 8. Przed odebraniem przesyłki, w obecności doręczyciela, Klient jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada doręczyciel.
 9. Pokwitowanie odbioru uszkodzonej lub naruszonej przesyłki zwalnia Sklep z odpowiedzialności za jej stan i wpływ na zawartość.
 10. W przypadku, gdy wady zostaną wykryte w późniejszym terminie, towar powinien zostać odesłany na adres Sklepu z dopiskiem „Reklamacja”. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (rachunek, dowód sprzedaży) oraz “zgłoszenie reklamacyjne”.
 11. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 12. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, Sklep – na podstawie ustaleń z Klientem – zwróci Klientowi cenę towaru brutto lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sklep.

Ochrona danych osobowych

 1. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 2. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. Sklep zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail, w celach niezwiązanych z realizacją zamówienia.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 2).
 2. Opinie i pytania dotyczące prezentacji produktów i realizacji zamówień można kierować na adres poczty elektronicznej: sklep@zuzu-la.pl